fbpx

FOKUS PÅ RELATIONER

I Team Nord Business er det centrale omdrejningspunkt relationerne mellem mennesker. Positive og solide relationer, skaber positive og solide organisationer

Personalet i virksomheden er det vigtigste aktiv, der er! At tiltrække de rigtige medarbejdere, og udvikle dem i forhold til deres og virksomhedens planer og behov er væsentligst hvis man vil have succes som virksomhed.

Derudover er en anerkendende tilgang og styrkelse af relationerne også en styrkelse af din virksomhed.

Christian Biering, Partner og konsulent i Team Nord siger:

“For Team Nord handler Teambuilding om at skabe positive og solide relationer mellem mennesker på en anerkendende måde. Og hvis vi samtidig kan have det sjovt og gøre folk klogere på sig selv, hinanden og måske naturen, så er det en rigtig god dag.”

Herunder er de områder vi arbejder med i Team Nord Business og samtidig bruger vi alt det, vi kan indenfor outdoor-aktiviteter med henblik på at skabe “en rigtig god dag” for jeres virksomhed.

Læs mere herunder og på resten af vores hjemmeside.

Samarbejde og kommunikation

Skal vi styrke samarbejdet og relationerne handler det om kommunikation mellem mennesker. Vi tager udgangspunkt i, at vi oplever verden forskelligt, hvorfor vores evne til at kommunikere og koordinere vores forskellige billeder af verden er central.

Igennem oplæg, øvelser, aktiviteter og udfordringer sætter vi fokus på jeres samarbejde og evne til at kommunikere og giver jer konkrete ideer og aktioner med hjem, som kan styrke jeres opgaveløsning i hverdagen.

Fra strategi til praksis

Virksomhedsledelsens evne til at beskrive rammen og sætte retningen for medarbejdere og ledere er central, i f.h.t. at skabe merværdi for virksomheden og sikre, at alle er med til at løse virksomhedens kerneopgaver med høj kvalitet.

Vi hjælper jer med at udvikle og skabe jeres strategiske “kort” med inspiration fra og i naturen. Vi tager også virksomheden med igennem processer, hvor medarbejdere og ledere involveres i den praktiske udlevelse af strategien, så den kan blive levende i hverdagen

Udviklende samtaler

Den gode og anerkendende samtale er afgørende for et godt arbejdsmiljø og for at ledere og medarbejdere kan koordinere deres forskellige billeder af virkeligheden. Det handler om at være nysgerrig og stille spørgsmål.

Vi arbejder med gruppe- og teamudviklingssamtaler (GRUS og TUS) og kan gennemføre dem for jer eller uddanne jer i at gennemføre dem selv. Vi hjælper også med at indføre udviklende samtaler i hele jeres virksomhed. Alt sammen naturligvis med naturen som samtalerum.

Værdiskabende møder

Mødet mellem mennesker er afgørende for vores evne til at skabe værdi for virksomheden. Det er i mødet at vi koordinerer forståelser og aftaler retninger. Vi gennemfører derfor mange møder og en stor del af dem er desværre ikke særligt værdiskabende og spild af tid.

Vi giver jer redskaber til at gøre jeres møder værdiskabende og mere effektive. Vi arbejder med mødets struktur og rammer og giver jer redskaber til at bruge naturen som rum og redskab til skabelsen af endnu bedre og mere konstruktive møder.

Samarbejdsprofil

Én af forudsætninger for godt samarbejde er, at man forstår, accepterer og værdsætter, at mennesker er forskellige  – og at disse forskelligheder er en ressource, som kan og skal udnyttes. Et godt samarbejde styrkes ved at kende hinandens præferencer og arbejdsadfærd.

I Team Nord Business kan vi benytte PeopleTools Samarbejdsprofil aktivt i sammensætningen og udviklingen af jeres teams og grupper. PeopleTools værktøjer baserer sig bl.a. på Carl G. Jungs  persontypologi og Adizes lederrolleteori.

Icebreakers

Når vi skal arbejde fokuseret med f.eks. vores kommunikation, samarbejde eller strategi, er det vigtigt at huske at give hovedet og kroppen luft ved at gå udenfor, skifte fokus og gøre noget helt andet. Bagefter er vi klar til at fokusere igen

Vi har posen fuld mange forskellige outdoor-aktiviteter, lege og konkurrencer, som kan være med til at bryde isen og give frisk luft til hovedet. Det kan være en gåtur i skoven, en gang rappelling ned fra hotellets tag eller en kanotur på Silkeborgs smukke søer med kaffe og kage.